Adwokat Zielona Góra - Kancelaria Adwokacka
Agnieszka Twardowska

Materia i terminologia prawnicza mogą być zawiłe i niejasne. Wówczas dobrze jest skorzystać z pomocy profesjonalisty, który posiada szeroką wiedzę oraz bogate doświadczenie. Zapraszam do zapoznania się z ofertą kancelarii prawnej adwokat Agnieszki Twardowskiej, która świadczy kompleksowe usługi dla swoich klientów. Kancelaria Adwokat Agnieszki Twardowskiej świadczy doradztwo prawne na rzecz osób fizycznych zarówno w postępowaniu sądowym, windykacyjnym, jak i w negocjacjach pozasądowych. Rozpatruje sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, oraz karnego, niezależnie od poziomu skomplikowania danej sytuacji. Wybierając usługi kancelarii, otrzymują Państwo stałe wsparcie merytoryczne oraz profesjonalne doradztwo.

Kancelaria Adwokacka – Zielona Góra – nasze wartości

Nadrzędną wartością Kancelarii jest zagwarantowanie Klientom rzetelnej, fachowej oraz skutecznej pomocy prawnej według najwyższych standardów. Kancelaria zapewnia Klientom pełen komfort w realizowaniu zamierzonych celów zarówno życiowych jak i gospodarczych, kierując się przy tym najwyższymi standardami etycznymi. W toku realizacji zleconych spraw priorytetem są zaufanie, profesjonalizm, zaangażowane oraz efektywna komunikacja.

O kancelarii

Adwokat Agnieszka Twardowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2010 r. członek Izby Adwokackiej w Zielonej Górze. W latach 2011-2012 wykładowczyni prawa w ramach programów finansowanych z funduszy europejskich. Absolwentka studiów podyplomowych Podatki i Skarbowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Aktualnie pogłębia specjalizację z zakresu prawa karnego na studiach podyplomowych w Katedrze Prawa Karnego, Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku: Prawo karne materialne i procesowe. Wyzwania cywilizacyjne i nowe technologie.


Doświadczenie zdobywała w kancelariach specjalizujących się w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz w sprawach karnych. Biegle włada językiem angielskim.


Adwokat Agnieszka Twardowska wpisana jest na listę Stałych Mediatorów Sądowych przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze oraz Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

Zakres usług - adwokat Zielona Góra

Kancelaria Adwokat Agnieszki Twardowskiej świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Główny obszar działań kancelarii adwokackiej to Zielona Góra. Adwokat podejmuje się również współpracy z klientami z innych lokalizacji na terenie województwa lubuskiego. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby skonsultować się online – obecnie to częsta praktyka kancelarii adwokackich. Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje między innymi sprawy z zakresu:

Prawa zobowiązań
 • o zapłatę z tytułu wykonania umowy
 • o odszkodowanie (z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania umowy, czynów niedozwolonych, w tym szkód powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych, przy pracy, w gospodarstwie rolnym)
 • dotyczące ważności umów, w tym materii związanej z uchyleniem się od skutków oświadczeń woli;
 • związane z windykacją należności, reprezentowaniem w postępowaniu egzekucyjnym
Prawa rodzinnego
 • o rozwód, separację
 • dotyczące podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka
 • dotyczące władzy rodzicielskiej
 • o alimenty, ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego
 • o uregulowanie kontaktów z dzieckiem
Prawa rzeczowego
 • zniesienia współwłasności
 • ochrony prawa własności i posiadania, w tym sprawy o eksmisję
 • zasiedzenia prawa własności nieruchomości
 • ustanowienia służebności
 • wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy, w tym korzystania ponad udział we współwłasności
 • ksiąg wieczystych, w tym prowadzenie spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
Prawa spadkowego
 • stwierdzenie nabycia praw do spadku
 • dział spadku
 • zachowek
Prawa zobowiązań
 • o zapłatę z tytułu wykonania umowy
 • o odszkodowanie (z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania umowy, czynów niedozwolonych, w tym szkód powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych, przy pracy, w gospodarstwie rolnym, błędów medycznych)
 • dotyczące ważności umów, w tym materii związanej z uchyleniem się od skutków oświadczeń woli;
 • dotyczące ochrony interesów konsumentów, w tym ważności umów o kredyt konsumencki
 • o ochronę dóbr osobistych
 • związane z windykacją należności, reprezentowaniem w postępowaniu egzekucyjnym

Prawa rodzinnego

 • o rozwód, separację
 • dotyczące podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka
 • dotyczące władzy rodzicielskiej
 • o alimenty, ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego
 • o uregulowanie kontaktów
  z dzieckiem

Prawa rzeczowego

 • zniesienia współwłasności
 • ochrony prawa własności
  i posiadania, w tym sprawy
  o eksmisję
 • zasiedzenia prawa własności nieruchomości
 • ustanowienia służebności
 • wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania
  z rzeczy, w tym korzystania ponad udział we współwłasności
 • ksiąg wieczystych, w tym prowadzenie spraw
  o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Prawa spadkowego

 • stwierdzenie nabycia praw do spadku
 • dział spadku
 • zachowek
Prawa karnego, w tym: 
 • obrona w sprawach karnych, w tym w sprawach o wykroczenia przed organami ścigania i sądami;
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, w tym dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na drodze postępowania karnego;

Wynagrodzenie

Forma oraz wysokość wynagrodzenia Kancelarii z tytułu świadczenia usług prawnych jest ustalana indywidualnie z każdym Klientem.
Przewiduje się następujące systemy rozliczeń:

System ryczałtowy

Obejmuje jednorazowe wynagrodzenie za zleconą sprawę, uzależnione od charakteru i stopnia jej skomplikowania;
W przypadku stałej obsługi podmiotów gospodarczych obejmuje określone miesięczne wynagrodzenie w stałej, niezmiennej wysokości, bez względu na nakład pracy przypadający
w danym miesiącu.

System success fee

Wynagrodzenie uzależnione jest częściowo od wyniku sprawy, a mianowicie, część wynagrodzenia płatna jest przy zleceniu sprawy, natomiast pozostała część wypłacana jest jedynie w przypadku zakończenia z sukcesem powierzonej sprawy.

System godzinowy

Wynagrodzenie obliczane jest w oparciu o stawkę godzinową i stanowi iloczyn godzin poświęconych na zlecone zadanie i ustalonej stawki godzinowej.

Współpraca

Kancelaria zaprasza do współpracy aplikantów adwokackich oraz studentów 4-5 roku prawa. Osoby zainteresowane ogłoszeniem prosimy o przesyłanie swoich zgłoszeń wraz z CV na adres:   a.twardowska@atkancelaria.pl