Zachowek Zielona Góra

Niekiedy zdarza się, że śmierć członka rodziny – poza trudnymi emocjami związanymi ze stratą – wiąże się również z negatywnym odbiorem przez najbliższych sporządzonego przez niego testamentu. Dzieje się tak najczęściej, gdy zmarły nie informuje członków rodziny o swoich zamiarach. Po otwarciu testamentu okazuje się wówczas, że ktoś z najbliższej rodziny nie został uwzględniony przy podziale majątku. Zdarzają się również sytuację, że zmarły jeszcze przed śmiercią w istotnym zakresie majątek swój przekazuje innym osobom w drodze darowizny, w konsekwencji czego w skład spadku nie wchodzą żadne wartościowe przedmioty.

Dla osób, które zostały niejako pokrzywdzone za sprawą testamentu bądź rozdysponowania majątku za życia spadkodawcy w drodze darowizn, powstała instytucja zachowku. W Zielonej Górze kancelaria adwokat Agnieszki Twardowskiej proponuje wsparcie w zakresie ubiegania się o to świadczenie, pomagając klientom w spełnieniu wszystkich wymogów, a dzięki temu oferując szansę na uzyskanie pieniędzy. Kancelaria zajmuje się również pomocą osobom, przeciwko którym wysuwane są roszczenia o zapłatę zachowku, albowiem również po stronie osób zobowiązanych często istnieją okoliczności pozwalające na uniknięcie świadczenia bądź zmniejszenie kwoty do zapłaty.

Co to jest i komu przysługuje zachowek? Zielona Góra

Zachowek to forma rekompensaty za nieuwzględnienie członka rodziny w testamencie. Ma on na celu ochronę interesów rodzinnych, zapewniając najbliższym zmarłego prawo do otrzymania w spadku pewnej części posiadanych przez niego dóbr. Zachowek stanowi ułamek wartości majątku, który przysługiwałby danej osobie, gdyby dziedziczenie następowało z ustawy, a , a więc zmarły nie pozostawia testamentu, bądź też gdy właśnie w wyniku działań spadkodawcy – majątek został w drodze darowizny rozdysponowany za życia.

Co istotne, zachowek nie przysługuje wszystkim członkom rodziny nieuwzględnionym w testamencie. Do jego uzyskania mają prawo jedynie najbliżsi zmarłego. Oznacza to, że szansę na jego uzyskanie mają przede wszystkim rodzice oraz małżonek spadkodawcy. Dalej w kolejności są tak zwani zstępni, a więc potomkowie zmarłego. Zalicza się do nich nie tylko dzieci, ale również wnuki, prawnuki itd.

Jak ubiegać się o zachowek? Zielona Góra

Przede wszystkim chęć ubiegania się o zachowek należy zgłosić maksymalnie do pięciu lat od daty otwarcia spadku. Kiedy ten czas minie, praktycznie nie ma możliwości otrzymania świadczenia. Sprawę o zachowek należy skierować do sądu okręgowego bądź rejonowego, w zależności od przewidywanej wysokości świadczenia. Aby rozpocząć sprawę o zachowek, należy ustalić wysokość dochodzonych roszczeń, wezwać do zapłaty osobę zobowiązaną, a jeśli nie dojdzie do porozumienia, skierować sprawę do sądu.

Dlaczego warto współpracować ze specjalistami w zakresie ubiegania się o zachowek? Zielona Góra

Sprawy związane z dziedziczeniem wiążą się zarówno z trudnościami emocjonalnymi, jak i prawnymi. Bardzo często najbliżsi czują opór przed pozywaniem np. innych członków rodziny. Często też zdarza się, że w rodzinnym gronie dochodzi do sporów w kwestii wysokości przysługującego zachowku. W Zielonej Górze kancelaria adwokat Agnieszki Twardowskiej oferuje profesjonalne wsparcie w zakresie dochodzenia przedmiotowych roszczeń.

Specjaliści doskonale wiedzą, w jaki sposób skonstruować pozew, a także odpowiednio uzasadnić roszczeniay, aby pozytywnie zakończyć sprawę dotyczącą zachowku. Z drugiej strony, istnieją sposoby na obniżenie dochodzonych roszczeń, np. z uwagi na zasady współżycia społecznego czy inne istotne dla rozpoznania sprawy okoliczności. W Zielonej Górze kancelaria adwokat Agnieszki Twardowskiej wspiera klientów na tych wszystkich płaszczyznach.