Alimenty na dziecko Zielona Góra

Posiadanie dziecka to nie tylko radość, ale i ogromna odpowiedzialność. Rodzice przekonują się o tym boleśnie w czasie rozstania, zwłaszcza w trakcie rozwodu, ponieważ w jego obliczu dochodzi do konieczności uregulowania wielu kwestii związanych ze wspólnym potomstwem. To z kolei zazwyczaj wiąże się z ogromem stresu oraz nerwów zarówno u dzieci, jak i małżonków.

Wśród kwestii wymagających uregulowania widnieją kontakty potomstwa z rodzicami, określenie władzy rodzicielskiej, a także ustalenie wysokości alimentów na dziecko. W Zielonej Górze kancelaria adwokat Agnieszki Twardowskiej proponuje rzetelne wsparcie w wymienionym zakresie.

Kto może ubiegać się o alimenty na dziecko? Zielona Góra

Klienci, zgłaszając się do kancelarii adwokat Agnieszki Twardowskiej, mają niekiedy wątpliwości, czy warto ubiegać się o alimenty na dziecko. Wiele osób nie do końca zdaje sobie sprawę, kto ma taką możliwość i czy wiążą się z nią jakiekolwiek szanse na otrzymanie stosownej kwoty.

O alimenty mają prawo ubiegać się oboje rodzice w momencie, gdy nie pozostają w związku z drugim z rodziców dziecka, ponoszą w większym zakresie koszty utrzymania dzieci, czy też wtedy, kiedy zarabiają na tyle mało, że nie są w stanie spełnić podstawowych potrzeb pociech. Alimenty przysługują również w sytuacji, gdy dany rodzic jest w stanie samodzielnie zaspokoić wszystkie potrzeby dziecka, jakkolwiek chciałby by strona przeciwna również w nich uczestniczyła. Istnieje również możliwość zwiększenia dotychczas otrzymywanej kwoty alimentów, gdy zasądzone z ustalone w ugodzie środki, w wyniku zmiany okoliczności okazują się niewystarczające.

Jakie dokumenty są niezbędne do otwarcia sprawy o alimenty na dziecko? Zielona Góra

Najważniejszym dokumentem niezbędnym do otwarcia sprawy o alimenty na dziecko w Zielonej Górze lub jakimkolwiek innym mieście jest odpowiednio skonstruowany pozew. Pomoc w jego stworzeniu zapewnia kancelaria adwokat Agnieszki Twardowskiej, zwracając uwagę na zawarcie wszystkich potrzebnych elementów oraz odpowiednie przedstawienie sytuacji.

Do pozwu należy przygotować odpisy aktów urodzenia wszystkich wspólnych dzieci, a jeżeli strony pozostają w związku małżeńskim – akt małżeństwa. Ponadto potrzebne jest udokumentowanie potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i majątkowych strony zobowiązanej do alimentacji. W tym celu dobrze jest posiadać rachunki, faktury- najlepiej imienne oraz wszelkie dowody płatności. .Jakkolwiek, jeśli dany klient nie gromadził dotychczas dokumentacji potwierdzającej płatności nie stanowi to przeszkody do wystąpienia z powództwem, albowiem sądy posiadają bogate doświadczenie w zakresie standardowych kosztów utrzymania dzieci, a oczekiwanie kolejnych miesięcy ze sprawą może się odbić negatywnie na zaspokajaniu bieżących potrzeb dziecka.

Dlaczego warto pozyskać wsparcie w sprawie o alimenty na dziecko? Zielona Góra

Wiele osób waha się nad zaangażowaniem prawnika w sprawę o alimenty na dziecko, zwłaszcza, że strona występująca z powództwem często nie ma środków nawet na zaspokojenie bieżących potrzeb dziecka. W Zielonej Górze kancelaria adwokat Agnieszki Twardowskiej udowadnia natomiast, że zdecydowanie warto zadbać o profesjonalne wsparcie w tym zakresie. Specjalista ułatwi bowiem wiele zadań, podpowie najkorzystniejsze rozwiązania, a przede wszystkim zadba o jak najszybsze zabezpieczenie pierwszych płatności.

Kancelaria adwokat Agnieszki Twardowskiej w swoich działaniach kieruje się empatią i zrozumieniem dla rodzica będącego w trudnej sytuacji. Dlatego w szczególnych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia na raty bądź odroczenia płatności wynagrodzenia adwokackiego.

Dzięki temu otwiera się możliwość podejmowania koniecznych działań oraz sprawne doprowadzenie sprawy do końca.