Rozwód Żary

Rozpad małżeństwa zawsze stanowi bardzo trudną sytuację życiową. Jest to na tyle ważne a przy tym stresujące przeżycie, że warto się do niego odpowiednio przygotować oraz zapewnić sobie rzetelne wsparcie.

Doświadczenie pokazuje, że warto starać się o możliwie szybkie sfinalizowanie całej sprawy o rozwód. W Żarach oraz innych miastach z województwa lubuskiego, należących do właściwości Sądu Okręgowego w Zielonej Górze kancelaria adwokat Agnieszki Twardowskiej skutecznie pomaga w tym zakresie. Fachowcy w taki sposób kierują kolejnymi etapami postępowania, by cały proces – od przygotowania pozwu aż do oczekiwania na rozstrzygnięcie sądu – przebiegł możliwie sprawnie .

Rozwód, Żary – w czym pomaga kancelaria?

Kancelaria adwokat Agnieszki Twardowskiej zapewnia wsparcie na każdym etapie sprawy o rozwód. W Żarach oraz innych miastach z województwa lubuskiego, należących do właściwości Sądu Okręgowego w Zielonej Górze klienci mogą więc liczyć nie tylko na pomoc przy odpowiednim napisaniu pozwu ale też profesjonalne wsparcie podczas każdej rozprawy. Zakres działań kancelarii obejmuje również wszelkie kwestie związane ze wspólnym potomstwem czy majątkiem.

Wśród aspektów obsługiwanych przez kancelarię adwokat Agnieszki Twardowskiej widnieją między innymi te dotyczące podziału wspólnego majątku czy ustanowienia rozdzielności majątkowej. Co więcej, klienci mogą również liczyć na wsparcie w zakresie ustanowienia separacji.

Co jest potrzebne, aby złożyć pozew o rozwód? Żary

Poza sporządzeniem samego pozwu powód musi do niego dołączyć również kilka istotnych dokumentów. Wśród nich należy zwrócić uwagę na odpis zupełny aktu małżeństwa, a w przypadku, gdy małżonkowie mają wspólne dzieci – również odpisy ich aktów urodzenia.

Składając pozew należy również uiścić stosowną opłatę sądową, albo oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Drugi dokument jest niezbędny w przypadku, gdy powód stara się o zwolnienie z poniesienia kosztów sądowych.

Rozwód, Żary – wsparcie specjalistów

Aby zwiększyć szansę na pozytywne sfinalizowanie sprawy o rozwód, w Żarach oraz innych miastach z województwa lubuskiego, należących do właściwości Sądu Okręgowego w Zielonej Górze zdecydowanie warto podjąć współpracę z kancelarią adwokat Agnieszki Twardowskiej. Specjaliści zapewniają profesjonalne wsparcie, oparte na wieloletniej wiedzy oraz bogatym doświadczeniu. To w połączeniu z ogromną dozą empatii i zaangażowaniem w każdą sprawę sprawia, że klient może liczyć na satysfakcjonujący przebieg całego procesu.