Odszkodowanie Zielona Góra

 

W życiu wielu ludzi pojawiają się sytuacje, na które często nie mają żadnego wpływu, jak uczestniczenie w wypadku komunikacyjnym czy innym nieszczęśliwym zdarzeniu. Ich konsekwencje mogą odbić się na zdrowiu, w tym możliwości normalnego funkcjonowania. W takim wypadku jedną z możliwości, jaką gwarantuje prawo i która ma naprawić i zrekompensować zaistniałe szkody, jest odszkodowanie, w tym jego postać – zadośćuczynienie. W Zielonej Górze kancelaria adwokat Agnieszki Twardowskiej zapewnia pomoc w uzyskiwaniu kwot stanowiących rekompensatę pieniężną za szkody majątkowe oraz niemajątkowe w postaci doznanej krzywdy .

Ubieganie się o odszkodowanie wiąże się z wieloma – często skomplikowanymi – kwestiami prawnymi oraz procedurami. W wielu sprawach istotne jest by działać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, celem zabezpieczenia dowodów. W związku z powyższym, wsparcie specjalisty w zakresie odszkodowania w Zielonej Górze staje się nieocenione.

Zadośćuczynienie a odszkodowanie – Zielona Góra

Niekiedy zdarza się, że osoby zgłaszające się po pomoc do kancelarii adwokat Agnieszki Twardowskiej w zakresie uzyskania odszkodowania w Zielonej Górze mają na myśli otrzymanie zadośćuczynienia. Trzeba bowiem podkreślić, że te dwa terminy nie stanowią synonimów, jakkolwiek zadośćuczynienie jest formą odszkodowania.

Zadośćuczynienie stanowi rekompensatę za doznanie szkody niemajątkowej, czyli krzywdy. Tę z kolei definiuje się jako cierpienie fizyczne oraz psychiczne, jakie przeszła poszkodowana osoba. Krzywda może wynikać z różnych okoliczności i często trudno samemu oszacować odpowiednią wartość zadośćuczynienia.

Odszkodowanie ma na celu rekompensatę szkody majątkowej, a więc poniesione np. koszty leczenia, rehabilitacji ale też utracony dochód. Ustalenie jego wysokości wiąże się z koniecznością wykazania zaistniałych strat materialnych, co często nie jest procesem łatwym.

Co jest potrzebne do uzyskania odszkodowania? Zielona Góra

Przede wszystkim uzyskanie rekompensaty wymaga przedstawienia dokumentów, które potwierdzają straty materialne poniesione przez właściciela, bądź też korzyści, których w związku z nieszczęśliwym zdarzeniem nie uzyskał. Z tego względu po zaistnieniu danej sytuacji należy gromadzić wszelkie rachunki oraz faktury imienne, celem wykazania konieczności poniesienia danych kosztów, np. związanych z procesem leczenia.

Niekiedy do wystąpienia z roszczeniami obejmującymi odszkodowanie wystarczy oświadczenie sprawcy zdarzenia, jakkolwiek dla celów potwierdzenia odpowiedzialności danej osoby lepiej wezwać policję. Zdarza się bowiem, że ubezpieczyciel sprawcy kwestionuje jego oświadczenie i konieczne jest wówczas prowadzenie szeroko zakrojonego postępowania dowodowego. Na dowód leczenia pomocnym jest przedstawienie historii choroby, którą wystawiają placówki medyczne, jakkolwiek w sprawach dotyczących skomplikowanych wypadków może zaistnieć konieczność posiłkowania się opinią lekarza danej specjalności.

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia w procesie uzyskiwania odszkodowania? Zielona Góra

Proces uzyskiwania odszkodowania bez wsparcia profesjonalnego pełnomocnika wiąże się z wieloma trudnościami, a przy tym może nie zakończyć się po myśli poszkodowanego. Z wymienionych względów warto zaufać specjalistom w tym obszarze.

Kancelaria adwokat Agnieszki Twardowskiej oferuje wsparcie w zakresie ubiegania się o odszkodowanie w Zielonej Górze. Pomaga zgromadzić oraz zabezpieczyć wszelkie niezbędne dowody, wskazuje, na które aspekty dotyczące zdarzenia warto zwrócić szczególną uwagę oraz przedstawia stanowisko w zakresie możliwych .do uzyskania kwot należności.